SN Strukton SN Strukton

23/09/2016

Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni w Beverst-Bilzen.


photo_sml_beverst-bilzen

Dla Mols NV przeprowadzamy modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Beverst-Bilzen.
Całkowita wartość projektu to 3,4 mln euro.