Aplikacja na stanowisko:

In��ynier Budowy

Dane personalne

* *
* *
* *

Dane kontaktowe

* *

Twoje CV

* Dopuszczalne formaty: .docx, .doc, .pdf, .jpg, .zip
Maksymalny rozmiar: 12mb
Dodatkowo w CV prosimy o dopisanie klauzul dot. ochorny danych osobowych oraz RODO: Pobierz klauzule (.pdf)
*
  • Oświadczam, iż jestem poinformowany/a o tym, że:
  • Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest SN Strukton z siedzibą w Gdańsku, ul. Biwakowa 47, 80-299 Gdańsk (NIP/VAT UE: PL 9581650306; REGON: 221231560), moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na ww. stanowisko
  • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez SN Strukton z siedzibą w Gdańsku, ul. Biwakowa 47, 80-299 Gdańsk (NIP/VAT UE: PL 9581650306; REGON: 221231560) w myśl powyżej opisanych zasad.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji SN Strukton z siedzibą w Gdańsku, ul. Biwakowa 47, 80-299 Gdańsk (NIP/VAT UE: PL 9581650306; REGON: 221231560) w myśl powyżej opisanych zasad.
Pytanie antyspamowe *